Pravidla soutěže

- Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let, která souhlasí s pravidly soutěže.

- Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18-ti let, která zašle odpověď e-mailem na adresu soutez@vino.cz a současně s odpovědí uvede své jméno, příjmení a telefonní číslo. Zasláním odpovědi zároveň souhlasí s pravidly soutěže.

- Účatník soutěže souhlasí se zařazením svého e-mailu mezi odběratele newsletteru společnosti TASTEVIN s. r. o..

- Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. TASTEVIN s. r. o. si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, či celou soutěž bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyměnit výhry za jiné v přibližné hodnotě původní výhry.

- Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

- Každý účastník soutěže může v rámci jedné soutěže, která probíhá vždy po dobu jednoho kalendářního měsíce, zaslat pouze 1 odpověď . V případě zaslání více odpovědí jednou osobou v průběhu jedné soutěže, zaniká nárok soutěžícího na účast v soutěži.

- Výherce soutěže bude kontaktován na e-mailovou adresu, ze které zaslal odpověď. Pokud na tuto zprávu nebude reagovat do měsíce od data výhry, zaniká jeho nárok na získání této výhry.

- Výherce, pokud není dohodnuto jinak, je povinen si výhru vyzvednout v sídle společnosti TASTEVIN s.r.o. na adrese U Nikolajky 957/11, Praha 5 (otevírací doba Po: 13:00-17:00, Út - Pá: 9:00-12:00, 13:00-17:00), nejpozději však do jednoho měsíce od data výhry, pokud není dohodnuto jinak.

- V případě, že výherce bude požadovat zaslání výhry přepravní službou PPL, veškeré náklady za dopravu hradí výherce. Náklady na přepravu 1 lahve činí přibližně 150,- Kč vč. DPH, které je výherce povinen uhradit formou dobírky. TASTEVIN s. r. o. neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních výher zasílaných prostřednictvím služby PPL či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu do jednoho měsíce od data výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry a firma TASTEVIN s. r. o. má právo vymáhat po výherci vzniklé náklady na dopravu.

- Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat

- Tato obecná pravidla jsou účinná od 01.10.2012

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Crémant de Bourgogne Blanc de Brut de Chastenay (Union Blasons de Bourgogne)

Slavnostní okamžiky vyžadují slavnostní víno.
Skladem 36 ks
Cena
325 Kč

Chateau La Roque de By 2015

Pěkné víno Ch. Roque de By z kategorie cru bourgeois, patří stejným majitelům jako Ch. La Tour de By.
Skladem 114 ks
Cena
350 Kč

Sancerre blanc 2017 (Domaine Vacheron)

Sancerre je rodištěm nejslavnějšího francouzského Sauvignonu.
Skladem 114 ks
Cena
550 Kč