Apelace Meursault

Meursault je ve světě nejznámějším burgundským bílým vínem. Je to dáno především rozlohou jeho vinic – jedná se o největší apelaci v celé Côte de Beaune. Sousední Puligny převyšuje v tomto ohledu více než dvojnásobně.  Rozloha sama by však ke slávě nestačila, k tomu je potřeba mít i vynikající kvalitu vína. A v tomto ohledu je Meursault jedinečný. Byť nemá žádná z jeho vinic statut Grand Cru, o vše potřebné se postará jak celá řada elitních 1er Cru, tak především vynikající úroveň „normálních“ vín kategorie village.  Žádné z vín, která na své etiketě nesou označení Meursault, nepatří mezi „obyčejná“ vína.   

Specifikum Meursaultu spočívá ve složení  jeho geologického profilu. Ten je samozřejmě trochu různý v každé burgundské apelaci, avšak jedině v Meursaultu se jedná o odlišnost zásadní, jakkoli i zde dominuje půdě skladba různorodých vápencových hornin.

Při tak velké rozloze je zřejmé, že vína budou mít v závislosti na poloze vinic různý charakter. Asi nejvýznamnějším rozdíl tvoří nadmořská výška a s ní se měnící množství úrodné půdy. Parcely ve vyšších patrech přidávají vínům na mineralitě a živosti, parcely blíže údolí dávají vína chuťově širší a bohatší.  Ceněné jsou zejména ty prvně jmenované, mezi nimiž významem vynikají Les Narvaux, Les Tillots a Les Clous.

Vinic kategorie 1er Cru je celkem 17 a ja bývá v Burgundsku pravidlem, nacházejí se víceméně uprostřed svahů, lemovány nahoře i dole zmiňovanými vinicemi kategorie village. Za nejlepší je obecně považována trojice Les Genevrières, Les Charmes a Les Perrières. Zvláště parcela Perrières je uznávána jako místo, kde by vínům po právu náležel statut Grand Cru. Vysokou kvalitu mají i navazující 1er Cru – Les Porusots, Bouchères a Gouttes d´Or.
 
Další 1er Cru se nacházejí ve dvou skupinách, které svým označováním vytvářejí určité zmatení.
První z nich se nachází u obce Blagny. Vína zde vyráběná nesou v případě červených označení Blagny 1er Cru, v případě bílých vín Meursault-Blagny 1er Cru. Svojí kvalitou jsou srovnatelné spíše s pěknými víny kategorie village, než s meursaultovskými 1er Cru.

Druhá skupina se týká vinohradů Santenots, které leží na katastru Meursaultu u hranic s Volnay a svým označováním vytvářejí ještě větší zmatek. Vinice 1er Cru Les Cras a Les Caillerets nesou označení Meursault v červeném i bílém provedení. Vinice1er Cru  Les Plures, Les Santenots blanc a Les Santenots du Milieu nesou jméno Meursault v bílém provedení a jméno Volnay Santenots v červeném provedení. Vinice Les Santenots Dessous má statut 1er Cru jen pro červená vína a nese jméno Volnay Santenots. Důvodem pro tuto anomálii je skutečnost, že zdejší červené víno je charakterem skutečně velmi blízké Volnay. Ze zmiňovaných vinohradů je nejvíce ceněn Santenots du Milieu.

Kromě skupiny Santenots existuje jen jediné (a to velmi malé – pouhý 1 hektar) 1er Cru pro červený Meursault – Les Caillerets. I to je de facto malou enklávou ve Volnay, což jen potvrzuje, že terroir samotného Meursaultu je stvořen pro pěstování Chardonnay.

 

Obecné informace:

Apelace: AOC Meursault, AOC Meursault 1er Cru, AOC Meursault-Blagny
Region: Burgundsko
Celková rozloha: 316,5 ha (Meursault) a 131,9 (Meursault 1er Cru)
Přibližná produkce: celkem 17.100 hl, z toho cca 16.210 hl bílého
Vyráběná vína: bílé, červené
Pěstované odrůdy: Chardonnay, Pinot Noir

  
Print Friendly and PDF