Cru Bourgeois po novu

Po všech právních peripetiích v průběhu uplynulých let byla 20. září 2011 ustanovena nová klasifikace Cru Bourgeois v Médocu.

Předcházející klasifikace z roku 2003 byla soudem zrušena s tím, že od roku 2007 nesmí být na etiketě zmínka „Cru Bourgeois“ uváděna. Tehdejší  Syndicat des Cru Bourgeois (dnešní Alliance) následně inicioval nový pokus o stanovení podmínek, na jejichž základě by bylo možné tuto kategorii nově definovat.

Právě ne zcela průkazný postup při vyhodnocování kvalit jednotlivých vinařství stál za předcházejícím negativním soudním stanoviskem. Proto se základem stal nový, rozsáhlý a exaktně stanovený dokument, upravující všechny aspekty posuzování uchazečů o statut Cru bourgeois včetně dalších, ověřovacích mechanismů prostřednictvím nezávislých subjektů.

Podstatnou změnou je na novém systému ta okolnost, že se bude jednat o každoroční vyhodnocování a zařazování do klasifikace. Tato okolnost zjednodušila obecnou akceptaci nových pravidel, zároveň však posunula význam termínu Cru Bourgeois blíže soutěžním kláním, než do roviny kategorizačních základů.

Po absolvování všech legislativních procedur proběhlo letos první hodnocení podle nových pravidel. Pro rok 2009 získalo statut Cru Bourgeois 246 châteaux. Jejich seznam (v abecedním pořadí a podle apelací) naleznete zde.

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

La Sirene de Giscours 2013

La Sirene de Giscours 2013 (2. víno Ch. Giscours) - Margaux
Skladem 6 ks
Cena
756 Kč

Chateau Lilian Ladouys 2011

Ch. Lilian Ladouys 2011 - St. Estèphe.
Skladem 3 ks
Cena
760 Kč

Chateau Bellegrave (Pauillac) 2010

Chateau Bellegrave 2010 - Pauillac
Skladem 60 ks
Cena
843 Kč