Dodatek k obchodním podmínkám pro nákup zboží v kampani En Primeur

Vážení zákazníci, tento dotatek k obchodním podmínkám se týká pouze nákupu vín v rámci kampaně En Primeur - nevzathuje se na nákup běžně dostupných vín!

Obchod en primeur má svá pravidla, která se mnohdy odlišují od běžných podmínek při klasickém způsobu prodeje a nákupu.

Vínem en primeur se rozumí víno, které již bylo sklizeno a zpracováno, avšak v době uzavření kupní smlouvy (nákupu přes internetový obchod na základě souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami) se nachází teprve ve stádiu zrání v sudech nebo v tancích. K plnění uvedeného vína do lahví (v nichž bude distribuováno) dojde zpravidla až v období po uzavření kupní smlouvy, přičemž konkrétní doba, kdy se tak stane, je závislá zejména na druhu, resp. charakteru jednotlivého vína, průběhu vegetačního období, okolnostech sklizně a zpracování, jakož i na zvyklostech nebo rozhodnutí výrobce.


Cena

Uvedená kupní cena u produktu je bez DPH, konečná částka se navýší pouze o DPH. Na její výši nemá vliv budoucí vývoj měn, cen předmětného nebo jiného vína ani nákladů na uskladnění, přepravu či jiné služby, jakkoli se týkající zboží.

V momentě, kdy je zboží připraveno k odběru či odeslání kupujícímu, je případě volby doručení zboží přepravní firmou fakturována cena dopravy (viz. níže).


Platba

Na základě přijaté objednávky od kupujícího vystaví prodávající (firma TASTEVIN s.r.o., sídlem u Nikolajky 957/11, Praha 5), zálohou fakturu na objednané zboží. Kupující je povinen do 14 dní zálohovou fakturu uhradit platebním příkazem. V případě neuhrazení zálohové faktury v termínu splatnosti závazky Prodávajícího vůči Kupujícímu zanikají.

V momentě, kdy je zboží k dispozici, je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailem, domluvit s ním čas a způsob dodání zboží a vystavit daňový doklad k zálohové faktuře, popřípadě vystavit fakturu na dopravu.

V okamžiku, kdy prodávající po nalahvování vína získá právo nakládat se zbožím, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

Kupující se zavazuje, že všechny prodávajícím řádně vyfakturované platby na základě kupní smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s ní zaplatí prodávajícímu vždy řádně a včas. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kterékoli platby na základě kupní smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s ní, je povinen zaplatit prodávajícímu kromě dlužné částky také úroky z prodlení z dlužné částky za celou dobu svého prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.


Doprava

Způsob dopravy je kupujícím zvolen na základě výzvy od prodávajícího až v momentě, kdy je zboží připraveno k odběru či odeslání (v případě výběru doručení přepravní firmou je VŽDY účtován poplatek za dopravu).
 
V případě, že kupující objedná současně zboží v rámci kampaně En Primeur a zboží běžného charakteru, výběr způsoby dopravy se vztahuje pouze k běžnému zboží.


Možnosti dopravy zboží En Primeur:

OSOBNÍ ODBĚR - Při osobním odběru zboží v kanceláři sídla prodávajícho (U Nikolajky 9, 150 00  Praha 5) se přepravné neúčtuje, zboží je možné zdarma vyzvednout v Po-Pá 10:00 - 17:00 hod. Kupující může zboží odebrat až poté, co ho prodávající bude informovat o tom, že zboží je připraveno k odběru.

DOPRAVA PO PRAZE - Cena přepravného po Praze činí 100,- Kč

DOPRAVA PO ČR - Zboží zasíláme přepravcem Messenger dle aktuálního ceníku ZDE

DOPRAVA SK - Zboží zasíláme do Bratislavy přepravcem Messenger dle aktuálního ceníku ZDEProdávající je povinen opatřit zboží tak, aby mohlo být kupujícímu předáno v termínu:
víno ročníku 2019 – rok 2022
víno ročníku 2020 – rok 2023
víno ročníku 2021 – rok 2024

(v závislosti na době vyskladnění jednotlivých nalahvovaných vín jejich výrobci).

Kupující přitom bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento termín může být z důvodu delšího zrání jednotlivých vín v sudech nebo v tancích přiměřeně prodloužen.

V momentě, kdy je zboží k dispozici, je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailem a domluvit s ním čas a způsob dodání zboží.

Zboží je předáno buď kupujícímu, nebo zástupci kupujícího výslovně zmocněnému k převzetí zboží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem kupujícího.

Pokyn týkající se místa předání zboží v České republice musí učinit kupující prokazatelným způsobem a ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy mu dojde sdělení prodávajícího, že zboží je připraveno k dodání kupujícímu.

Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady uskladnění zboží za celou dobu tohoto prodlení kupujícího ve výši odpovídající sazbě za takové uskladnění aktuální v té době v České republice.

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Chateau Francs Magnus 2020

Bordeaux Supérieur z vápencového terroiru oblasti Fronsac se skvělým poměrem cena / výkon.
Skladem 119 ks
Cena
350 Kč

Merlot 2018 (Domaine Blomac)

Bohaté, elegantní víno, které se vyznačuje především příjemným aroma, komplexitou a jemností.
Skladem 9 ks
Cena
158 Kč

Domaine Brichot "Tegula" blanc 2022

Na tu cenu nečekaně bohaté a zároveň řízné víno.
Skladem 111 ks
Cena
245 Kč