Kompletní přehled En Primeur 2016

Vyráběných bordeauxských vín je bezmála 10.000, velká část z nich jsou však levná vína pro běžnou spotřebu.  Náš přehled zahrnuje jen ta vína, která se objevují v souvislosti s kampaní en primeur – tedy především klasická obchodovaná vína a dále tzv. „petits châteaux“ – „malá châteaux“, usilující prostřednictvím svého zapojení do kampaně en primeur (přes bordeauxské négocianty) o větší pozornost vinařského světa. 

V přehledu jsou uvedena i ta vína, která se na veřejném trhu nevyskytují vůbec, ale objevují se v hodnocení renomovaných kritiků.

Kompletní přehled En Primeur 2016

 

Poznámky ke kompletnímu přehledu

V případě „Kompletního přehledu“ nejde o obchodní nabídku. Uváděná cena slouží k orientaci o tom, zda již bylo víno vydáno a v jaké cenové hladině se dotyčné château pohybuje. Tato cena ve své podstatě odpovídá standardní světové maloobchodní ceně, za níž bylo toto víno nabízeno v tzv. prvním kole.  V případě cen u jednotlivých obchodníků bude nepochybně vždy nepatrně odlišná (v ČR už jen v závislosti na použitém kurzu vůči EUR), nicméně ve valné většině případů se nebude odchylka od námi uváděné ceny pohybovat nad 5%.


Jazykově je zápis činěn formou, kdy případný slovní člen určitý (le, la, l´, les, de, du, d´, des, de la apod.) je uveden až za samotným názvem, aby bylo možno se v přehledu snadno orientovat. Při uvádění těchto jmen panuje totiž naprostá nejednoznačnost i na francouzské straně.  Pokud jde o jméno, u něhož historicky vrostl určitý člen do jména (Latour, Lagrange apod.), je toto jméno uváděno v této podobě.

U druhých vín je uváděno jen hlavní jméno tohoto vína, přestože některá château používají z komerčních důvodů jmen více (např. je uveden Sarget de Gruaud Laroze, ale není uveden Laroze de Gruaud,  u Camensacu je uvedena Closerie de Camensac, nikoli však Second de Camensac apod.).

U každého vína je uvedeno používané označení vinařství – „château“ či „domaine“, v tomto významu rovnocenné. Třetí, významově podobný termín „clos“ je dnes natolik vnímán jako součást názvu, že se neodděluje a uvádíme jej proto v rámci jména samotného vína. Na historické lingvistické konotace není brán zřetel (lze se s nimi příležitostně setkat - např. R. Parker zařazuje Ch. Margaux pod „Ch“, zatímco Ch. Palmer pod „P“).

Některé apelace mohou u svých vín používat alternativní označení (např. víno z Côtes de Castillon může nést také název Côtes de Bordeaux – Castillon).
 
Až na odůvodněné výjimky nejsou uváděna vína s pořizovací cenou pod 5,- EUR, kde se cenová hladina (i charakter vín) začíná blížit běžné komerční produkci.

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Chateau Francs Magnus 2020

Bordeaux Supérieur z vápencového terroiru oblasti Fronsac se skvělým poměrem cena / výkon.
Skladem 120 ks
Cena
350 Kč

Chateau Pascaud 2020

Elegenatní a plný Merlot s jemnými taniny z rodinného vinařství Jalousie Beaulieu.
Skladem 36 ks
Cena
278 Kč

Chateau La Roque de By 2020

Pěkné víno Ch. Roque de By z kategorie cru bourgeois, patří stejným majitelům jako Ch. La Tour de By.
Skladem 96 ks
Cena
350 Kč