Kompletní přehled En Primeur 2019

Vyráběných bordeauxských vín je bezmála 10.000, velká část z nich jsou však levná vína pro běžnou spotřebu.  Náš přehled zahrnuje jen ta vína, která se objevují v souvislosti s kampaní en primeur – tedy především klasická obchodovaná vína a dále tzv. „petits châteaux“ – „malá châteaux“, usilující prostřednictvím svého zapojení do kampaně en primeur (přes bordeauxské négocianty) o větší pozornost vinařského světa. 

V přehledu jsou uvedena i ta vína, která se na veřejném trhu nevyskytují vůbec, ale objevují se v hodnocení renomovaných kritiků.


Kompletní přehled En Primeur 2019

 

Poznámky ke kompletnímu přehledu

V případě „Kompletního přehledu“ nejde o obchodní nabídku. Uváděná cena slouží k orientaci o tom, zda již bylo víno vydáno a v jaké cenové hladině se dotyčné château pohybuje. Tato cena ve své podstatě odpovídá standardní světové maloobchodní ceně, za níž bylo toto víno nabízeno v tzv. prvním kole.  V případě cen u jednotlivých obchodníků bude nepochybně vždy nepatrně odlišná (v ČR už jen v závislosti na použitém kurzu vůči EUR), nicméně ve valné většině případů se nebude odchylka od námi uváděné ceny pohybovat nad 5%.


Jazykově je zápis činěn formou, kdy případný slovní člen určitý (le, la, l´, les, de, du, d´, des, de la apod.) je uveden až za samotným názvem, aby bylo možno se v přehledu snadno orientovat. Při uvádění těchto jmen panuje totiž naprostá nejednoznačnost i na francouzské straně.  Pokud jde o jméno, u něhož historicky vrostl určitý člen do jména (Latour, Lagrange apod.), je toto jméno uváděno v této podobě.

U druhých vín je uváděno jen hlavní jméno tohoto vína, přestože některá château používají z komerčních důvodů jmen více (např. je uveden Sarget de Gruaud Laroze, ale není uveden Laroze de Gruaud,  u Camensacu je uvedena Closerie de Camensac, nikoli však Second de Camensac apod.).

U každého vína je uvedeno používané označení vinařství – „château“ či „domaine“, v tomto významu rovnocenné. Třetí, významově podobný termín „clos“ je dnes natolik vnímán jako součást názvu, že se neodděluje a uvádíme jej proto v rámci jména samotného vína. Na historické lingvistické konotace není brán zřetel (lze se s nimi příležitostně setkat - např. R. Parker zařazuje Ch. Margaux pod „Ch“, zatímco Ch. Palmer pod „P“).

Některé apelace mohou u svých vín používat alternativní označení (např. víno z Côtes de Castillon může nést také název Côtes de Bordeaux – Castillon).
 
Až na odůvodněné výjimky nejsou uváděna vína s pořizovací cenou pod 5,- EUR, kde se cenová hladina (i charakter vín) začíná blížit běžné komerční produkci.

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Chateau de Lestiac blanc 2017

De Lestiac má plný buket, ve kterém jsou cítit tóny citrusových plodů s dotekem kouře. Ve víně je příjemná mineralita...
Skladem 48 ks
Cena
249 Kč

Les Tours de Beaumont 2018

Víno pocházející ze štěrkových vinic slavného Chateau Beaumont, situovaných v samém srdci apelace Médoc.
Skladem 120 ks
Cena
330 Kč

Chateau Moulin Haut Villars 2018

Chateau Moulin Haut Villars 2018 - Fronsac
Skladem 31 ks
Cena
348 Kč