Apelace Pomerol

Pomerol je pozoruhodným mikrosvětem, který se v mnoha ohledech liší od zvyklostí ostatních bordeauxských apelací.

Všechno je tu trochu jinak - rozloha jednotlivých vinohradů, způsob vedení vinařských podniků, historie, geologie, mikroklima, organizace prodeje i samotný charakter vína.

Jméno Pomerol má svůj původ ve slově „pomme“ – jablko. Tento výraz však měl v dávných časech širší význam, a je tak dost možné, že mohl zrovna tak označovat vinnou révu. Její pěstování se tu bezpečně datuje do dob působení římských legií, ale nejzajímavější část historie (té obecné i té vinařské) se váže k Řádu Sv. Jana z Jeruzaléma (pozdějších Maltézských rytířů). Ti se v Pomerolu ve 12. století usadili a vybudovali zde velmi silnou komendu, která měla na starosti především péči o poutníky, putující do Santiago de Compostella. Působení rytířského řádu v Pomerolu trvalo bezmála 600 let a není proto divu, že zdejší atmosféře vtiskli johanité mnohé ze spirituality svého duchovního odkazu. Řada zdejších vín dodnes připomíná svým jménem či etiketou jejich odkaz i symboliku řádu templářů, kteří rovněž zanechali v historii tohoto místa svoji nesmazatelnou stopu.

Pomerol je ze všech významných apelací Bordeaux rozlohou nejmenší. Přesto jeho zdánlivě homogenní vinice nabízejí mimořádnou variabilitu půdních profilů, které kvalitu vína zásadně ovlivňují. Navíc se zde vyskytuje i jedna geologická zvláštnost. Tou je „crasse de fer“, neboli cosi jako „zašpinění železem“. Tato železitá příměs se vyskytuje s různou intenzitou jen na několika místech, z nichž to nejvýznamnější patří slavnému Ch. Pétrus.

Nejhodnotnější vína vznikají v jihovýchodní části Pomerolu, kde se nacházejí nejslavnější pomerolská château – Pétrus, L´Evangile, Vieux Ch. Certan, La Conseillante, Trotanoy.... Převažují zde jílovité půdy, ideální pro pěstování Merlotu, směrem k St. Émilionu ale přibývá štěrku, což znamenitě svědčí odrůdě Cabernet Franc. I řada jednotlivých vinohradů obsahuje směs obou půd. V některých částech Pomerolu je lehčí, písčitá půda. Vína z těchto poloh sice nijak nezaostávají v jemnosti a chuťové pestrosti, málokdy však mívají obdobnou sílu a schopnost dalšího zrání.

Mikroklima Pomerolu řadí toto místo k ranějším oblastem, réva zde dozrává dříve, než v sousedním St. Émilionu. Právě díky tomuto faktu se zdejší vinaři zpravidla dočkají vynikající zralosti hroznů i ve složitějších ročnících.

Specifickou charakteristiku dává vinařskému životu v Pomerolu rozloha vinohradů. Zatímco v Médocu není žádnou výjimkou plocha vinice 80-100 hektarů, zde je to desetkrát méně a výjimkou nejsou ani majetky pohybující se mezi jedním až dvěma hektary. Tato okolnost přináší principiální odlišnost jak do práce ve vinici a ve sklepě, tak následně i do systému prodeje vín. Malé rozlohy vinohradů umožňují využívat rodinný přístup k výrobě vína, která tak zároveň dostává opravdu rukodělný punc. V tomto směru je zdejší organizace práce mnohem více podobná vinařskému přístupu v Burgundsku než v Bordeaux. Také architektura je tu venkovsky skromnější. Přes tradičně používaný název „château“ bychom tu honosné zámky hledali až na několik výjimek marně. Vinařské usedlosti mají většinou podobu domků či hospodářských stavení.  

Pomerol je jedinou významnou bordeauxskou apelací, která nemá klasifikaci vín. I tato skutečnost souvisí především s malou rozlohou zdejších vinohradů. Vzhledem k omezené produkci se víno mnoha místních producentů prodá přímo ze château uzavřenému okruhu tradičních klientů a jen výjimečně se dostane na trh. Prostřednictvím négociantů jsou sice některá vína nabízena na veřejném trhu, ta ale představují jen menší část produkce.
 
V historii – a to až do roku 1936 - se zde pěstovala i bílá vína. Dnes vinohradům v Pomerolu jednoznačně dominuje odrůda Merlot. Ta bývá ve výsledném cuvée zastoupena vždy vysokým podílem a nezřídka dosahuje téměř 100%. Doplňuje ji nejčastěji Cabernet Franc a výjimečně Cabernet Sauvignon. Aromatické a chuťové vlastnosti vína jsou tradičně popisovány jako „poloviční cesta mezi St. Émilionem a Médocem“. Ačkoli tato formulace může znít téměř jako klišé, obsahuje v sobě velmi přesnou charakteristiku. Převaha Merlotu přibližuje  Pomerol v určitém ohledu skutečně mnohem více svým pravobřežním sousedům, avšak výraznější struktura taninů a vyšší dlouhověkost jej posouvá blíže vínům levému břehu.

V Pomerolu se nachází přibližně 150 vinařství. Není zde žádné vinařské družstvo.


Obecné informace:

Apelace: AOC Pomerol
Oblast: Bordeaux
Podoblast: -
Celková rozloha: 785 ha
Přibližná produkce: 43.950  hl
Vyráběná vína: červené
Pěstované odrůdy: Merlot (80%), Cabernet Sauvignon (5%), Cabernet Franc (15%)
Datum vzniku: 1936

  
Print Friendly and PDF
Příbuzná nabídka

Chateau La Grave 2011

Ch. La Grave 2011 - Pomerol.
Skladem 6 ks
Cena
1180 Kč

Chateau Lagrange (Pomerol) 2008

Chateau Lagrange 2008 - Pomerol
Skladem 8 ks
Cena
1270 Kč

Chateau Sacré Coeur 2010

Ch. Sacré Coeur 2010 - Pomerol
Skladem 18 ks
Cena
1300 Kč